இலவச பங்கு சந்தை பயிற்சி : பதிவு செய்யுங்கள் -91- 9841986753

இலவச பங்கு சந்தை பயிற்சி : பதிவு செய்யுங்கள் -91- 9841986753

தினமும் வீட்டில் இருந்து பணம் சம்பாதியுங்கள் - Share Market Training

Whatapp Number : 91-9094047040 / 91-9841986753

    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

Share Market Training* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* சிறு தொழில் செய்ய ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தினமும் வீட்டில் 
   இருந்து பணம் சம்பாதியுங்கள்

* சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 

* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

கரன்ஸி சந்தை... ரூபாய் மதிப்பு உயருமா, குறையுமா?

* நீங்கள் தின வர்த்தகத்திற்கு (Intraday) புதியவரா?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

* கமாடிட்டி டிரேடிங்: நீங்களும் கலக்கலாம்!* வீட்டிலிருக்கும் பெண்களும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் சம்பாதிக்கலாம்... எப்படி?

Free Share Market Training in Chennai

Free Share Market Training in Chennai 


Click Below Link


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Usdinr Tips for 2 days Free Trial - Whatsapp : 9841986753

Free Registration for Nifty Options Tips - 2 days Trial

Free Registration for Nifty Options Tips - 2 days Trial

KEEP REFRESH FOR NEXT UPDATE 
Click Below Link

             Equity Cash/Futures/Options Segment 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040


Free Nifty Option Tips
Free Nifty Option Tips|Option Tips|Nifty Option Tips,Nifty Call Option,Nifty Put Option,Free Nifty Option tips ,Nifty Options Tips,Nifty Call Option and Nifty Put Option with 90% accuracy Free Stock and Nifty Tips, Live Option Market Quotes,Online Option Trading Tips,Stock,rupeedesk Option Tips, Prices,Nifty Option Quotes.(Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577.

Copper ,Zinc,Lead and Nickel (Commodity Metal Intraday Tips): Free Whatsapp : 9841986753

Copper ,Zinc,Lead and Nickel (Commodity Metal Intraday Tips): Free Whatsapp : 9841986753

KEEP REFRESH FOR NEXT UPDATE 
Click Below Link

Mcx Metal Tips

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040


We are Leading Indian Stock Market Trading Tips Providers for Commodity Market Traded in MCX,NCDEX And MCX-SX  Gold,Silver,Copper,Aluminium,Zinc,Crudeoil,Naturalgas,Lead,Nickel,Menthaoil) respectively.91-9094047040,91-9841986753,044-24333577

Free Currency Tips - Support and Resistance Level : 01.12.2017

Net Profit Rs.50 Paise Currency(Corporate Premium Pack) : 30.11.2017

Net Profit Rs.50 Paise Currency(Corporate Premium Pack) : 30.11.2017

CLICK HERE

Currency Segment 

Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Short GBPINR Sb 87.07 SL 87.19 Target 86.95 / 86.83 / 86.71(Profit 12 Paise Per Lot)
Short EURINR Sb 76.69 SL 76.81 Target 76.57 / 76.45 / 76.33(Profit 12 Paise Per Lot)
Buy USDINR SA 64.66 SL 64.61 Target 64.71 / 64.76 / 64.81(Profit 14 Paise Per Lot)
Short JPYINR Sb 57.76 SL 57.88 Target 57.64 / 57.52 / 57.40(Profit 12 Paise Per Lot)

Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free USDINR Option Tips - 01.12.2017

Free USDINR Option Tips - 01.12.2017

CLICK HERE


USDINR Call Option Tips 

Strike 64.25 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.57 SL 0.53 Target 0.61 / 0.65 / 0.69
Strike 64.50 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.41 SL 0.37 Target 0.45 / 0.49 / 0.53
Strike 64.75 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.30 SL 0.26 Target 0.34 / 0.38 / 0.42

 USDINR Put Option Tips 

Strike 64.25 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.16 SL 0.12 Target 0.20 / 0.24 / 0.28
Strike 64.50 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.27 SL 0.23 Target 0.31 / 0.35 / 0.39
Strike 64.75 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.40 SL 0.36 Target 0.44 / 0.48 / 0.52

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Gbpinr Intraday Tips, 8th Session: 30.November.2017

Gbpinr Intraday Tips, 8th Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

4:10 PM : Buy USDINR SA 64.77 SL 64.72 Target 64.82 / 64.87 / 64.92
4:10 PM : Sell USDINR SB 64.71 SL 64.76 Target 64.66 / 64.61 / 64.56

4:10 PM : Buy EURINR SA 76.71 SL 76.66 Target 76.76 / 76.81 / 76.86
4:10 PM : Sell EURINR SB 76.65 SL 76.7 Target 76.6 / 76.55 / 76.5

4:10 PM : Buy GBPINR SA 87.21 SL 87.16 Target 87.26 / 87.31 / 87.36
4:10 PM : Sell GBPINR SB 87.15 SL 87.2 Target 87.1 / 87.05 / 87

4:10 PM : Buy JPYINR SA 57.71 SL 57.66 Target 57.76 / 57.81 / 57.86
4:10 PM : Sell JPYINR SB 57.65 SL 57.7 Target 57.6 / 57.55 / 57.5
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Indian Forex Trading Tips, 7th Session: 30.November.2017

Indian Forex Trading Tips, 7th Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

3:01 PM : Buy USDINR SA 64.8 SL 64.75 Target 64.85 / 64.9 / 64.95
3:01 PM : Sell USDINR SB 64.74 SL 64.79 Target 64.69 / 64.64 / 64.59

3:01 PM : Buy EURINR SA 76.77 SL 76.72 Target 76.82 / 76.87 / 76.92
3:01 PM : Sell EURINR SB 76.71 SL 76.76 Target 76.66 / 76.61 / 76.56

3:01 PM : Buy GBPINR SA 87.29 SL 87.24 Target 87.34 / 87.39 / 87.44
3:01 PM : Sell GBPINR SB 87.23 SL 87.28 Target 87.18 / 87.13 / 87.08

3:01 PM : Buy JPYINR SA 57.7 SL 57.65 Target 57.75 / 57.8 / 57.85
3:01 PM : Sell JPYINR SB 57.64 SL 57.69 Target 57.59 / 57.54 / 57.49
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Live Currency Tips, 6th Session: 30.November.2017

Live Currency Tips, 6th Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

2:00 PM : Buy USDINR SA 64.67 SL 64.62 Target 64.72 / 64.77 / 64.82
2:00 PM : Sell USDINR SB 64.61 SL 64.66 Target 64.56 / 64.51 / 64.46

2:00 PM : Buy EURINR SA 76.75 SL 76.7 Target 76.8 / 76.85 / 76.9
2:00 PM : Sell EURINR SB 76.69 SL 76.74 Target 76.64 / 76.59 / 76.54

2:00 PM : Buy GBPINR SA 87.1 SL 87.05 Target 87.15 / 87.2 / 87.25
2:00 PM : Sell GBPINR SB 87.04 SL 87.09 Target 86.99 / 86.94 / 86.89

2:00 PM : Buy JPYINR SA 57.64 SL 57.59 Target 57.69 / 57.74 / 57.79
2:00 PM : Sell JPYINR SB 57.58 SL 57.63 Target 57.53 / 57.48 / 57.43
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

RBI REFERENCE RATE : 30.11.2017

RBI REFERENCE RATE : 30.11.2017


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Online Currency Training, 5th Session: 30.November.2017

Online Currency Training, 5th Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

1:01 PM : Buy USDINR SA 64.64 SL 64.59 Target 64.69 / 64.74 / 64.79
1:01 PM : Sell USDINR SB 64.58 SL 64.63 Target 64.53 / 64.48 / 64.43

1:01 PM : Buy EURINR SA 76.85 SL 76.8 Target 76.9 / 76.95 / 77
1:01 PM : Sell EURINR SB 76.79 SL 76.84 Target 76.74 / 76.69 / 76.64

1:01 PM : Buy GBPINR SA 87.03 SL 86.98 Target 87.08 / 87.13 / 87.18
1:01 PM : Sell GBPINR SB 86.97 SL 87.02 Target 86.92 / 86.87 / 86.82

1:01 PM : Buy JPYINR SA 57.66 SL 57.61 Target 57.71 / 57.76 / 57.81
1:01 PM : Sell JPYINR SB 57.6 SL 57.65 Target 57.55 / 57.5 / 57.45
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free Nse Currency Tips, 4th Session: 30.November.2017

Free Nse Currency Tips, 4th Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

12:02 PM : Buy USDINR SA 64.64 SL 64.59 Target 64.69 / 64.74 / 64.79
12:02 PM : Sell USDINR SB 64.58 SL 64.63 Target 64.53 / 64.48 / 64.43

12:02 PM : Buy EURINR SA 76.74 SL 76.69 Target 76.79 / 76.84 / 76.89
12:02 PM : Sell EURINR SB 76.68 SL 76.73 Target 76.63 / 76.58 / 76.53

12:02 PM : Buy GBPINR SA 87.1 SL 87.05 Target 87.15 / 87.2 / 87.25
12:02 PM : Sell GBPINR SB 87.04 SL 87.09 Target 86.99 / 86.94 / 86.89

12:02 PM : Buy JPYINR SA 57.68 SL 57.63 Target 57.73 / 57.78 / 57.83
12:02 PM : Sell JPYINR SB 57.62 SL 57.67 Target 57.57 / 57.52 / 57.47
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free Dollar Indian Rupee Tips, 3rd Session: 30.November.2017

Free Dollar Indian Rupee Tips, 3rd Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

11:02 AM : Buy USDINR SA 64.62 SL 64.57 Target 64.67 / 64.72 / 64.77
11:02 AM : Sell USDINR SB 64.56 SL 64.61 Target 64.51 / 64.46 / 64.41

11:02 AM : Buy EURINR SA 76.73 SL 76.68 Target 76.78 / 76.83 / 76.88
11:02 AM : Sell EURINR SB 76.67 SL 76.72 Target 76.62 / 76.57 / 76.52

11:02 AM : Buy GBPINR SA 87.09 SL 87.04 Target 87.14 / 87.19 / 87.24
11:02 AM : Sell GBPINR SB 87.03 SL 87.08 Target 86.98 / 86.93 / 86.88

11:02 AM : Buy JPYINR SA 57.72 SL 57.67 Target 57.77 / 57.82 / 57.87
11:02 AM : Sell JPYINR SB 57.66 SL 57.71 Target 57.61 / 57.56 / 57.51
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Currency Coin Tips , 2nd Session: 30.November.2017

Currency Coin Tips , 2nd Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

10:05 AM : Buy USDINR SA 64.72 SL 64.67 Target 64.77 / 64.82 / 64.87
10:05 AM : Sell USDINR SB 64.66 SL 64.71 Target 64.61 / 64.56 / 64.51

10:05 AM : Buy EURINR SA 76.85 SL 76.8 Target 76.9 / 76.95 / 77
10:05 AM : Sell EURINR SB 76.79 SL 76.84 Target 76.74 / 76.69 / 76.64

10:05 AM : Buy GBPINR SA 87.18 SL 87.13 Target 87.23 / 87.28 / 87.33
10:05 AM : Sell GBPINR SB 87.12 SL 87.17 Target 87.07 / 87.02 / 86.97

10:05 AM : Buy JPYINR SA 57.86 SL 57.81 Target 57.91 / 57.96 / 58.01
10:05 AM : Sell JPYINR SB 57.8 SL 57.85 Target 57.75 / 57.7 / 57.65
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free Gbpinr Intraday Calls, 1st Session: 30.November.2017

Free Gbpinr Intraday Calls, 1st Session: 30.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

9:19 AM : Buy USDINR SA 64.68 SL 64.63 Target 64.73 / 64.78 / 64.83
9:19 AM : Sell USDINR SB 64.62 SL 64.67 Target 64.57 / 64.52 / 64.47

9:19 AM : Buy EURINR SA 76.82 SL 76.77 Target 76.87 / 76.92 / 76.97
9:19 AM : Sell EURINR SB 76.76 SL 76.81 Target 76.71 / 76.66 / 76.61

9:19 AM : Buy GBPINR SA 87.15 SL 87.1 Target 87.2 / 87.25 / 87.3
9:19 AM : Sell GBPINR SB 87.09 SL 87.14 Target 87.04 / 86.99 / 86.94

9:19 AM : Buy JPYINR SA 57.82 SL 57.77 Target 57.87 / 57.92 / 57.97
9:19 AM : Sell JPYINR SB 57.76 SL 57.81 Target 57.71 / 57.66 / 57.61
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Net Profit Rs.60 Paise Currency(Corporate Premium Pack) : 29.11.2017

Net Profit Rs.60 Paise Currency(Corporate Premium Pack) : 29.11.2017

CLICK HERE

Currency Segment 

Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Short EURINR Sb 76.64 SL 76.76 Target 76.52 / 76.40 / 76.28 (Profit 22 Paise Per Lot)
Short USDINR Sb 64.57 SL 64.62 Target 64.52 / 64.47 / 64.42 (Profit 10 Paise Per Lot)
Buy GBPINR SA 86.41 SL 86.29 Target 86.53 / 86.65 / 86.77(Profit 12 Paise Per Lot)
Short JPYINR Sb 58.02 SL 58.10 Target 57.94 / 57.86 / 57.78 (Profit 16 Paise Per Lot)


Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free USDINR Option Tips - 30.11.2017

Free USDINR Option Tips - 30.11.2017

CLICK HERE


 USDINR Call Option Tips 

Strike 64.25 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.45 SL 0.41 Target 0.49 / 0.53 / 0.57
Strike 64.50 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.33 SL 0.29 Target 0.37 / 0.41 / 0.45
Strike 64.75 CE : Buy USDINR Call Option Sa 0.24 SL 0.20 Target 0.28 / 0.32 / 0.36

 USDINR Put Option Tips 

Strike 64.25 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.23 SL 0.19 Target 0.27 / 0.31 / 0.35
Strike 64.50 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.33 SL 0.29 Target 0.37 / 0.41 / 0.45
Strike 64.75 PE : Buy USDINR Put Option Sa 0.49 SL 0.45 Target 0.53 / 0.57 / 0.61

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Free Currency BTST & STBT Tips : 29.11.2017

REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )
 
CLICK HERE

BTST
4:31 PM : Buy USDINR SA 64.55 SL 64.5 Target 64.6 / 64.65 / 64.7
4:31 PM : Buy EURINR SA 76.58 SL 76.53 Target 76.63 / 76.68 / 76.73
4:31 PM : Buy GBPINR SA 86.56 SL 86.51 Target 86.61 / 86.66 / 86.71 
4:31 PM : Buy JPYINR SA 57.94 SL 57.89 Target 57.99 / 58.04 / 58.09 
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)  

STBT
4:31 PM : Sell USDINR SB 64.49 SL 64.54 Target 64.44 / 64.39 / 64.34
4:31 PM : Sell EURINR SB 76.52 SL 76.57 Target 76.47 / 76.42 / 76.37
4:31 PM : Sell GBPINR SB 86.5 SL 86.55 Target 86.45 / 86.4 / 86.35
4:31 PM : Sell JPYINR SB 57.88 SL 57.93 Target 57.83 / 57.78 / 57.73
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 

 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Live Forex Calls, 8th Session: 29.November.2017

Live Forex Calls, 8th Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

4:11 PM : Buy USDINR SA 64.52 SL 64.47 Target 64.57 / 64.62 / 64.67
4:11 PM : Sell USDINR SB 64.46 SL 64.51 Target 64.41 / 64.36 / 64.31

4:11 PM : Buy EURINR SA 76.61 SL 76.56 Target 76.66 / 76.71 / 76.76
4:11 PM : Sell EURINR SB 76.55 SL 76.6 Target 76.5 / 76.45 / 76.4

4:11 PM : Buy GBPINR SA 86.57 SL 86.52 Target 86.62 / 86.67 / 86.72
4:11 PM : Sell GBPINR SB 86.51 SL 86.56 Target 86.46 / 86.41 / 86.36

4:11 PM : Buy JPYINR SA 57.93 SL 57.88 Target 57.98 / 58.03 / 58.08
4:11 PM : Sell JPYINR SB 57.87 SL 57.92 Target 57.82 / 57.77 / 57.72
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Jpyinr Intraday Calls, 7th Session: 29.November.2017

Jpyinr Intraday Calls, 7th Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

3:07 PM : Buy USDINR SA 64.52 SL 64.47 Target 64.57 / 64.62 / 64.67
3:07 PM : Sell USDINR SB 64.46 SL 64.51 Target 64.41 / 64.36 / 64.31

3:07 PM : Buy EURINR SA 76.7 SL 76.65 Target 76.75 / 76.8 / 76.85
3:07 PM : Sell EURINR SB 76.64 SL 76.69 Target 76.59 / 76.54 / 76.49

3:07 PM : Buy GBPINR SA 86.51 SL 86.46 Target 86.56 / 86.61 / 86.66
3:07 PM : Sell GBPINR SB 86.45 SL 86.5 Target 86.4 / 86.35 / 86.3

3:07 PM : Buy JPYINR SA 57.93 SL 57.88 Target 57.98 / 58.03 / 58.08
3:07 PM : Sell JPYINR SB 57.87 SL 57.92 Target 57.82 / 57.77 / 57.72
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040) 


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Currency Tips India, 6th Session: 29.November.2017

Currency Tips India, 6th Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

2:08 PM : Buy USDINR SA 64.5 SL 64.45 Target 64.55 / 64.6 / 64.65
2:08 PM : Sell USDINR SB 64.44 SL 64.49 Target 64.39 / 64.34 / 64.29

2:08 PM : Buy EURINR SA 76.63 SL 76.58 Target 76.68 / 76.73 / 76.78
2:08 PM : Sell EURINR SB 76.57 SL 76.62 Target 76.52 / 76.47 / 76.42

2:08 PM : Buy GBPINR SA 86.58 SL 86.53 Target 86.63 / 86.68 / 86.73
2:08 PM : Sell GBPINR SB 86.52 SL 86.57 Target 86.47 / 86.42 / 86.37

2:08 PM : Buy JPYINR SA 57.94 SL 57.89 Target 57.99 / 58.04 / 58.09
2:08 PM : Sell JPYINR SB 57.88 SL 57.93 Target 57.83 / 57.78 / 57.73
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

RBI REFERENCE RATE : 29.11.2017

RBI REFERENCE RATE : 29.11.2017


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Rupeedesk Forex Tips, 5th Session: 29.November.2017

Rupeedesk Forex Tips, 5th Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

1:03 PM : Buy USDINR SA 64.53 SL 64.48 Target 64.58 / 64.63 / 64.68
1:03 PM : Sell USDINR SB 64.47 SL 64.52 Target 64.42 / 64.37 / 64.32

1:03 PM : Buy EURINR SA 76.65 SL 76.6 Target 76.7 / 76.75 / 76.8
1:03 PM : Sell EURINR SB 76.59 SL 76.64 Target 76.54 / 76.49 / 76.44

1:03 PM : Buy GBPINR SA 86.49 SL 86.44 Target 86.54 / 86.59 / 86.64
1:03 PM : Sell GBPINR SB 86.43 SL 86.48 Target 86.38 / 86.33 / 86.28

1:03 PM : Buy JPYINR SA 57.94 SL 57.89 Target 57.99 / 58.04 / 58.09
1:03 PM : Sell JPYINR SB 57.88 SL 57.93 Target 57.83 / 57.78 / 57.73
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Gbpinr Rupee Tips, 4th Session: 29.November.2017

Gbpinr Rupee Tips, 4th Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

12:04 PM : Buy USDINR SA 64.57 SL 64.52 Target 64.62 / 64.67 / 64.72
12:04 PM : Sell USDINR SB 64.51 SL 64.56 Target 64.46 / 64.41 / 64.36

12:04 PM : Buy EURINR SA 76.66 SL 76.61 Target 76.71 / 76.76 / 76.81
12:04 PM : Sell EURINR SB 76.6 SL 76.65 Target 76.55 / 76.5 / 76.45

12:04 PM : Buy GBPINR SA 86.47 SL 86.42 Target 86.52 / 86.57 / 86.62
12:04 PM : Sell GBPINR SB 86.41 SL 86.46 Target 86.36 / 86.31 / 86.26

12:04 PM : Buy JPYINR SA 58 SL 57.95 Target 58.05 / 58.1 / 58.15
12:04 PM : Sell JPYINR SB 57.94 SL 57.99 Target 57.89 / 57.84 / 57.79
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Right Rupee Tips, 3rd Session: 29.November.2017

Right Rupee Tips, 3rd Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

11:04 AM : Buy USDINR SA 64.61 SL 64.56 Target 64.66 / 64.71 / 64.76
11:04 AM : Sell USDINR SB 64.55 SL 64.6 Target 64.5 / 64.45 / 64.4

11:04 AM : Buy EURINR SA 76.68 SL 76.63 Target 76.73 / 76.78 / 76.83
11:04 AM : Sell EURINR SB 76.62 SL 76.67 Target 76.57 / 76.52 / 76.47

11:04 AM : Buy GBPINR SA 86.4 SL 86.35 Target 86.45 / 86.5 / 86.55
11:04 AM : Sell GBPINR SB 86.34 SL 86.39 Target 86.29 / 86.24 / 86.19

11:04 AM : Buy JPYINR SA 57.98 SL 57.93 Target 58.03 / 58.08 / 58.13
11:04 AM : Sell JPYINR SB 57.92 SL 57.97 Target 57.87 / 57.82 / 57.77
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Online Forex Calls, 2nd Session: 29.November.2017

Online Forex Calls, 2nd Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

10:02 AM : Buy USDINR SA 64.6 SL 64.55 Target 64.65 / 64.7 / 64.75
10:02 AM : Sell USDINR SB 64.54 SL 64.59 Target 64.49 / 64.44 / 64.39

10:02 AM : Buy EURINR SA 76.68 SL 76.63 Target 76.73 / 76.78 / 76.83
10:02 AM : Sell EURINR SB 76.62 SL 76.67 Target 76.57 / 76.52 / 76.47

10:02 AM : Buy GBPINR SA 86.37 SL 86.32 Target 86.42 / 86.47 / 86.52
10:02 AM : Sell GBPINR SB 86.31 SL 86.36 Target 86.26 / 86.21 / 86.16

10:02 AM : Buy JPYINR SA 58 SL 57.95 Target 58.05 / 58.1 / 58.15
10:02 AM : Sell JPYINR SB 57.94 SL 57.99 Target 57.89 / 57.84 / 57.79
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040

Usdinr Intraday Calls, 1st Session: 29.November.2017

Usdinr Intraday Calls, 1st Session: 29.November.2017

Click Below

 REGISTER FOR FREE CURRENCY TIPS - http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls
 ( Paper Trading Practice for Currency Segment USDINR/EURINR/GBPINR/JPYINR )

9:11 AM : Buy USDINR SA 64.65 SL 64.6 Target 64.7 / 64.75 / 64.8
9:11 AM : Sell USDINR SB 64.59 SL 64.64 Target 64.54 / 64.49 / 64.44

9:11 AM : Buy EURINR SA 76.7 SL 76.65 Target 76.75 / 76.8 / 76.85
9:11 AM : Sell EURINR SB 76.64 SL 76.69 Target 76.59 / 76.54 / 76.49

9:11 AM : Buy GBPINR SA 86.42 SL 86.37 Target 86.47 / 86.52 / 86.57
9:11 AM : Sell GBPINR SB 86.36 SL 86.41 Target 86.31 / 86.26 / 86.21

9:11 AM : Buy JPYINR SA 58 SL 57.95 Target 58.05 / 58.1 / 58.15
9:11 AM : Sell JPYINR SB 57.94 SL 57.99 Target 57.89 / 57.84 / 57.79
 SA = Strictly Above SB = Strictly below( Whatsapp : 91-9841986753 / 91-9094047040)


 Free Intraday Tips : Join Our Whatsapp No : 9841986753
  Free Commodity Tips : Join our Whatsapp No : 9094047040